Preot paroh Constantin Andrei

Preoți slujitori Decembrie 5, 2014

Născut în satul Uricani, judeţul Iaşi, la 26 iulie 1949, din părinţii Neculai şi Maria, fiind cel de-al optulea copil;

Absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, promoţia 1969, şi al Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, promoţia 1973 - licenţiat în Teologie cu teza "Problemele fundamentale ale antropologiei ortodoxe şi slujirea oamenilor şi lumii", sub îndrumarea pr. prof. dr. Petre Rezuş;

Căsătorit cu Sofica Ungureanu din Preoteşti, Timişeşti, Neamţ, la 9 iulie 1972; părinţi a doi copii - pr. Constantin Cătălin şi Sofia-Codrina;

Hirotonit diacon la 7 oct. 1973 şi apoi preot pe seama parohiei "Acoperământul Maicii Domnului" din comuna Bălcăuţi, Protopopiatul Rădăuţi, jud. Suceava, la 14 oct. 1973, în Catedrala din Iaşi, de către vrednicul de pomenire patriarh Iustin Moisescu, atunci Mitropolitul Moldovei şi Sucevei;

În anul 1977, din 1 oct., prin transfer, preot paroh la Parohia "Pogorârea Sfântului Duh" Blăgeşti - Paşcani, jud. Iaşi;

În anul 1984, începând cu 1 iulie, prin concurs, transferat la Parohia "Sfântul Pantelimom" din Iaşi, cu însărcinarea de a prelua şantierul de consolidare-restaurare şi redeschidere a ansamblului istorico-arhitectural Bărboi, Iaşi.

Activităţi pastoral-misionare

- Parohia Bălcăuţi: s-a ridicat casa parohială, s-a împrejmuit cimitirul parohial şi s-au făcut reparaţii capitale la biserica din Calafindeşti, jud. Suceava, s-au readus mai multe familii la dreapta credinţă;

- Parohia Blăgeşti: s-a drenat terenul din jurul bisericii, s-a refăcut turnul de pe naos, şubrezit aproape în totalitate în urma cutremurului din 1977, s-a pictat biserica şi s-a înzestrat cu catapeteasmă şi strane noi, s-a construit o casă de prăznuire, casa parohială s-a refăcut în proporţie de 70% şi s-a împrejmuit cu gard. Toate aceste lucrări au fost încununate prin slujba de resfinţire oficiată de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, ca Mitropolit al Moldovei şşi Sucevei, la 31 aug. 1981.

Concomitent cu activitatea de la parohie s-au îndeplinit diverse funcţii administrative la Cancelaria Protopopiatului Paşcani: secretar, contabil, casier etc.

- Parohia "Sfântul Pantelimon": s-a preluat şantierul început de regretatul pr. paroh Eugen Petrescu la Biserica Bărboi, cu degajarea curţii de moloz în urma demolării caselor din curtea bisericii. Sub îndrumarea directă a Patriarhului Teoctist şi a serviciului tehnic al Mitropoliei, ing. Lazăr Mihail şi arhit. Nacu Vasile, s-a început consolidarea bisericii exterior/interior prin baterea penelor de oţel şi injectare cu beton special la cheile de bolţi şi la ziduri. S-au înlocuit taselele de piatră de la soclul şi zidurile bisericii şi s-a refăcut faţada prin ţesere cu piatră şlefuită şi cărămidă ornamentală. S-a consolidat cafasul prin profile de oţel în formă de "U" legate de grinzile vechi prin bride de fier şi buloane. S-a refăcut în proporţie de 60% turla centrală prin corset de beton armat, dându-se jos ornamentele de piatră masivă, pentru a uşura turla. S-a reparat şi curăţat pardoseala de marmură, s-a curăţat şi consolidat pictura, păstrându-se forma originală, s-a tratat şi curăţat catapeteasma, s-au achiziţionat strane şi policandre noi. S-a restaurat casa parohială, turnându-se planşee noi, înlocuindu-se cele de lemn. Turnul clopotniţă a fost curăţat şi acoperit cu tablă zincată, punându-i-se un ceas. Casa de ape a fost consolidată şi restaurată şi i s-a dat altă destinaţie, aceea de lumânărar, pentru a proteja pictura. S-a refăcut împrejmuirea incintei, inchizându-se partea estică şi nordică, iar restul s-a consolidat. Curtea bisericii a fost sistematizată vertical şi orizontal, plantându-se pomi ornamentali şi construindu-se două alei pavate cu piatră cubică de granit adusă din dezafectarea străzii Costache Negri. În anul 1988, 27 noiembrie, s-a redeschis Biserica Bărboi, prin slujba de sfinţire oficiată de Patriarhul Teoctist. În 2013 Parohia Bărboi a aniversat printr-un amplu eveniment 25 de ani de la redeschiderea bisericii.

În anul 1989 Biserica Bărboi devine biserică parohială a Parohiei Bărboi - Temeiul Sfintei Mitropolii 2886/1989, iar Parohia "Sfântul Pantelimon" a revenit la forma administrativă de filie a Parohiei "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" Bărboi.

Data hirotonire: 1973-10-14